Algemene Informatie

De vereniging

Volleybalvereniging A.S.S.V. Urbanus is op 21 augustus 1965 opgericht als de Algemene Streker Sport Vereniging Urbanus.
Sporthal
De thuiswedstrijden van Urbanus worden gespeeld in sporthal de Sluis, Sluisweg 2 te Hoogkarspel.

Aanmelden/opzeggen lidmaatschap

Nieuwe leden dienen zich officieel aanmelden bij de ledenadministratie.
Als je je niet afmeldt, gaan wij er van uit dat je het volgende seizoen weer meedoet. Je hoeft dan niets te doen en ontvangt t.z.t. weer een nieuwe contributie overeenkomst. Eventueel afmelden graag vóór 1 mei. Voor afmeldingen na 1 mei worden kosten in rekening gebracht, met een minimum van 50% van de contributie.

Contributie

De hoogte van de contributies wordt jaarlijks vastgesteld door de ledenvergadering. Van de contributies worden onder andere zaalhuur, de trainers-, wedstrijd- en toernooikosten en de afdrachten aan de Nevobo en aan de Regio Holland betaald. De contributies zijn als volgt vastgesteld:
Tarieven
categorie bedrag
Senioren 150,00
Jeugd A/B/C 105,00
Jeugd D/E (Cool Moves Volley) 75,00
Recreanten 90,00
Recreantenteams 100,00
Adverteerders 65,00

Factuur

Voor het begin van elk seizoen ontvangt u een factuur voor het betalen van de contributie. De betaling dient u binnen 14 dagen te voldoen. Het rekeningnummer is RABOBANK Hoogkarspel: NL89RABO0329355260 ten name van A.S.S.V. Urbanus te Hoogkarspel.
Verhuisbericht
Stuur bij verhuizing altijd een verhuisbericht naar de ledenadministratie.

Trainingschema

» Jeugd CMV: nader te bepalen.
» Jeugd ABC: nader te bepalen.
» Dames: maandagavond 19.00-20.30 uur o.l.v. Dirk Dekker.
» Heren: dinsdagavond 19.30-21.00 uur o.l.v. Dorien de Boer

Vrijwilligerswerk

Om van elk seizoen een geslaagd, sportief en gezellig jaar te maken hebben we veel hulp van vrijwilligers nodig! Het bestuur hecht veel waarde aan het werk dat door vrijwilligers wordt gedaan. Daarom wordt elk jaar de verkiezing “vrijwilliger van het jaar” gehouden.

Vrijwilligersverzekering

De gemeente Drechterland heeft twee verzekeringspaketten afgesloten die de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk dekken. Onze gemeente stimuleert hiermee de vrijwilligers en benadrukt het maatschappelijk belang van het goede vrijwilligerswerk. De verzekering is bedoeld voor iedere vrijwilliger die “in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend”.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Plan van aanpak AVG